OC spedytora

spe

Spedycja jest jednym z działów transportu, która polega na organizowaniu przewozu towarów. Zleceniodawcą usług spedycyjnych może być osoba fizyczna i prawna, spedycja może również być organizowana na potrzeby własne. Niezbędnym elementem spedycji jest organizacja dostawy oraz wystawienie odpowiednich dokumentów spedycyjnych (listów przewozowych).

Czytaj dalej

OC przewoźnika umownego

ub

W roli przewoźnika umownego może wystąpić spedytor, realizujący zlecenie dostarczenia ładunku do odbiorcy. Może nim zostać również przewoźnik drogowy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy do wykonania zlecenia zostaje zatrudniony podwykonawca. Przewoźnik, który decyduje się na taką formę działalności, musi być świadomy ponoszonego ryzyka. Może ponieść kare finansową w razie uchybień w powierzaniu transportu pośrednikom, a także, jeśli podpisze nieodpowiednią umowę OCP, zapłacić z własnej kieszeni za szkody transportowe.

Czytaj dalej

Nieprzewidziane sytuacje drogowe

dor

Na drodze może mieć miejsce całe mnóstwo nieprzewidzianych wydarzeń i sytuacji, których kierowca absolutnie nie jest w stanie przewidzieć. Jednym z poważniejszych problemów, jakie nie są kojarzone z codziennymi wydarzeniami na drodze, a które jednak mogą bardzo skutecznie uniemożliwić kierowcy zrealizowanie ważnego zadania transportowego dla swojego pracodawcy – są chociażby kontrole przesiewowe patrolów policji albo konieczność udzielenia pierwszej pomocy. Często to nie sam wypadek kierowcy i jego ładunku, ale wypadki i kolizje innych uczestników ruchu mogą poważnie ograniczyć możliwość znalezienia jakiejkolwiek alternatywnej drogi podróży. Szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych jak wichury i zamiecie, dochodzić może także do zablokowania przejazdu konkretnym odcinkiem drogi, w związku z czym kierowca zawsze zmuszony jest do zaprzestania kursu i zatrzymania się tam, gdzie rzucił go los.

Czytaj dalej

Znaleźć najlepszą giełdę transportową

autostra

W dobie intensywnego rozwoju transportu kluczową rolę odgrywają umiejętności logistyczne. Zarządzanie ładunkami, ich przechowywanie oraz przesyłanie, to podstawa sprawnie działającej gospodarki oraz działających w jej ramach firm. Współczesny transport to branża rozbudowana i obejmująca liczne działania oraz zadania. Każde nowe narzędzie ułatwiające organizowanie przewozu ładunków witane jest zatem przez ludzi z branży transportowej z wielką nadzieją. Tak jest między innymi w przypadku giełd transportowych. Nie są one tak zupełnie nowym projektem, ponieważ niektóre funkcjonują już kilkanaście lat, a te zagraniczne nawet dłużej. Niemniej jednak ich prawdziwy rozwój obserwuje się właśnie obecnie. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom branży transportowej. Przede wszystkim stanowią platformę, za pośrednictwem której komunikują się ze sobą firmy, głównie te działające w branży TSL. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że obejmuje ona nie tylko transport, ale również spedycję oraz logistykę.

Czytaj dalej

Łańcuch dostaw

dostawa

Każde przedsiębiorstwo musi zadecydować, jakie materiały i z jakich źródeł pozyska do produkcji własnego produktu. Następnie dostawcy muszą dostarczyć wybrane usługi i produkty do firmy, która wykorzysta je do wytworzenia własnych wyrobów. Potem towary zostaną rozwiezione do odbiorców i sprzedane. Na każdym etapie procesu kluczowa jest koordynacja działań i wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha.

Czytaj dalej

Karta paliwowa WOG – podstawowe informacje

bezn

Dla firm transportowych niezwykle ważnym elementem pozwalającym na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, są sposoby zakupu paliwa. Z nim bowiem jest związany spory procent wydatków firmy. Tu ułatwieniem dla przedsiębiorców są karty paliwowe. Wybór odpowiedniej jest kluczem do sprawniejszego zarządzania firmą i stosownych oszczędności. Dla kogo więc jest karta WOG?

Czytaj dalej

Zakres usług firm windykacyjnych oferowanych w kraju i na świecie

rawo

Głównym polem działania międzynarodowych firm windykacyjnych jest oczywiście ściąganie należności, może się ono jednak „odbywać” na różne sposoby. Wybór zależy i od indywidualnego życzenia klienta i od specyfiki sprawy (a więc od decyzji firmy windykacyjnej). Windykacja może się odbywać na drodze polubownej lub sądowej. Konkretny wybór jest dokonywany na drodze konsultacji miedzy firmą windykacyjną, a jej klientem, który ma dostęp do raportów z kolejnych etapów postępowania windykacyjnego.

Czytaj dalej

Regulacja ruchu drogowego

korek

Transport drogowy jest czymś, co odgrywa arcyważną rolę we współczesnym świecie. To właśnie po drogach poruszają się ciężarówki załadowane towarami, pojazdy komunikacji miejskiej oraz zwyczajne samochody osobowe. Codziennie po naszych drogach mkną ogromne ilości pojazdów różnego rodzaju. Co więcej niektóre drogi krajowe są połączone z drogami międzynarodowymi. Jednak takie natężenie ruchu niesie ze sobą również zagrożenia. Ruch drogowy trzeba regulować i to na wielu płaszczyznach. Dotyczy to samego ruchu drogowego, wydawania licznych koncesji i pozwoleń, dbanie o uczciwą konkurencję itd.

Czytaj dalej

Flota transportowa – gdzie szukać?

an

Sporym problemem niejednej firmy wytwarzającej określone dobra może być jak transportować swoje dobra. Lub ewentualnie usługi. Nie każda firma musi posiadać rozbudowaną flotę transportową – zresztą nie ma takiego obowiązku. Co więcej każdy przedsiębiorca ma inny obowiązek – dbanie o efektywne funkcjonowanie zakładu. I to na każdym poziomie. Czy posiadanie własnej floty transportowej jest rentowne? A jeśli nie to co zrobić? Oto jest właściwe pytanie.

Czytaj dalej