Kłopoty w pracy – do sądu

Przeważnie większość z nas chodzi do pracy, a po powrocie pragnie zająć się swoimi sprawami i odpocząć. Praca może mieć różny charakter. Niekiedy są to ciągłe czynności wykonywane w miejscu wskazanym przez pracodawcę, a innym razem coś zupełnie innego. W niektórych pracach chodzi bardziej o wykonanie określonego zadania na rzecz zleceniodawcy. Jednak niezależnie od charakteru wykonywanej pracy zdarzają się konflikty. Czasami te konflikty są tak intensywne, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko udanie się do sądu właściwego, który rozstrzygnie ostatecznie spór.

Czytaj dalej

Zadłużenie w specyficznej branży

Branża transportowa to z pewnością bardzo ważna branża. A to dlatego, że po naszych drogach mknie wiele pojazdów różnego rodzaju, większych i mniejszych. Samochody osobowe, ciężarowe, pojazdy służb publicznych itp. Przedsiębiorstwa, aby móc się rozwijać często zaciągają kredyty. Niekiedy pożyczają pieniądze od innych przedsiębiorstw lub osób prywatnych. Ale pożyczone pieniądze należy zwrócić. Jednak branża transportowa jest specyficzna i odzyskanie należnych nam pieniędzy może nie być rzeczą łatwą.

Czytaj dalej

OC spedytora

Spedycja jest jednym z działów transportu, która polega na organizowaniu przewozu towarów. Zleceniodawcą usług spedycyjnych może być osoba fizyczna i prawna, spedycja może również być organizowana na potrzeby własne. Niezbędnym elementem spedycji jest organizacja dostawy oraz wystawienie odpowiednich dokumentów spedycyjnych (listów przewozowych).

Czytaj dalej

OC przewoźnika umownego

W roli przewoźnika umownego może wystąpić spedytor, realizujący zlecenie dostarczenia ładunku do odbiorcy. Może nim zostać również przewoźnik drogowy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy do wykonania zlecenia zostaje zatrudniony podwykonawca. Przewoźnik, który decyduje się na taką formę działalności, musi być świadomy ponoszonego ryzyka. Może ponieść kare finansową w razie uchybień w powierzaniu transportu pośrednikom, a także, jeśli podpisze nieodpowiednią umowę OCP, zapłacić z własnej kieszeni za szkody transportowe.

Czytaj dalej

Nieprzewidziane sytuacje drogowe

Na drodze może mieć miejsce całe mnóstwo nieprzewidzianych wydarzeń i sytuacji, których kierowca absolutnie nie jest w stanie przewidzieć. Jednym z poważniejszych problemów, jakie nie są kojarzone z codziennymi wydarzeniami na drodze, a które jednak mogą bardzo skutecznie uniemożliwić kierowcy zrealizowanie ważnego zadania transportowego dla swojego pracodawcy – są chociażby kontrole przesiewowe patrolów policji albo konieczność udzielenia pierwszej pomocy. Często to nie sam wypadek kierowcy i jego ładunku, ale wypadki i kolizje innych uczestników ruchu mogą poważnie ograniczyć możliwość znalezienia jakiejkolwiek alternatywnej drogi podróży. Szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych jak wichury i zamiecie, dochodzić może także do zablokowania przejazdu konkretnym odcinkiem drogi, w związku z czym kierowca zawsze zmuszony jest do zaprzestania kursu i zatrzymania się tam, gdzie rzucił go los.

Czytaj dalej

Znaleźć najlepszą giełdę transportową

W dobie intensywnego rozwoju transportu kluczową rolę odgrywają umiejętności logistyczne. Zarządzanie ładunkami, ich przechowywanie oraz przesyłanie, to podstawa sprawnie działającej gospodarki oraz działających w jej ramach firm. Współczesny transport to branża rozbudowana i obejmująca liczne działania oraz zadania. Każde nowe narzędzie ułatwiające organizowanie przewozu ładunków witane jest zatem przez ludzi z branży transportowej z wielką nadzieją. Tak jest między innymi w przypadku giełd transportowych. Nie są one tak zupełnie nowym projektem, ponieważ niektóre funkcjonują już kilkanaście lat, a te zagraniczne nawet dłużej. Niemniej jednak ich prawdziwy rozwój obserwuje się właśnie obecnie. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom branży transportowej. Przede wszystkim stanowią platformę, za pośrednictwem której komunikują się ze sobą firmy, głównie te działające w branży TSL. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że obejmuje ona nie tylko transport, ale również spedycję oraz logistykę.

Czytaj dalej

Łańcuch dostaw

Każde przedsiębiorstwo musi zadecydować, jakie materiały i z jakich źródeł pozyska do produkcji własnego produktu. Następnie dostawcy muszą dostarczyć wybrane usługi i produkty do firmy, która wykorzysta je do wytworzenia własnych wyrobów. Potem towary zostaną rozwiezione do odbiorców i sprzedane. Na każdym etapie procesu kluczowa jest koordynacja działań i wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha.

Czytaj dalej

Karta paliwowa WOG – podstawowe informacje

Dla firm transportowych niezwykle ważnym elementem pozwalającym na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, są sposoby zakupu paliwa. Z nim bowiem jest związany spory procent wydatków firmy. Tu ułatwieniem dla przedsiębiorców są karty paliwowe. Wybór odpowiedniej jest kluczem do sprawniejszego zarządzania firmą i stosownych oszczędności. Dla kogo więc jest karta WOG?

Czytaj dalej

Zakres usług firm windykacyjnych oferowanych w kraju i na świecie

Głównym polem działania międzynarodowych firm windykacyjnych jest oczywiście ściąganie należności, może się ono jednak „odbywać” na różne sposoby. Wybór zależy i od indywidualnego życzenia klienta i od specyfiki sprawy (a więc od decyzji firmy windykacyjnej). Windykacja może się odbywać na drodze polubownej lub sądowej. Konkretny wybór jest dokonywany na drodze konsultacji miedzy firmą windykacyjną, a jej klientem, który ma dostęp do raportów z kolejnych etapów postępowania windykacyjnego.

Czytaj dalej